Menu

Zawsze na bieżąco

klauzula zmienności cen oleju napędowego

Z uwagi na nieprzewidywalne ceny oleju napędowego nie można niestety dokonywać wiążących prognoz ani długoterminowych kalkulacji kosztów transportu. Dlatego na naszych fakturach transportowych zmienny element, jakim jest olej napędowy (cena), został wyszczególniony osobno.

Podstawę naszych szacunków dotyczących oleju napędowego stanowią zawsze aktualne dane Federalnego Urzędu Statystycznego. Tutaj znajdują się informacje o średniej miesięcznej cenie oleju napędowego dla odbiorcy hurtowego:

Do aktualnych cen oleju napędowego

Cena referencyjna: 1,05 euro / litr Porównując ze średnią ceną miesięczną, określa to konieczność korekty (+/- dopłata), z 20-procentowym udziałem oleju napędowego, pierwszego dnia następnego miesiąca.

W razie pytań służymy oczywiście pomocą.