Menu

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Přeprava ve vnitrostátní dopravě podléhá ustanovením obchodního zákoníku (HGB). Přeprava v mezinárodní dopravě podléhá ustanovením Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).