Menu

Ogólne warunki handlowe

Transport w ruchu krajowym podlega postanowieniom niemieckiego kodeksu handlowego. Transport w ruchu międzynarodowym podlega postanowieniom konwencji Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).